What are Genuine Savings?

  Many first home buyers can often get caught out with the concept of genuine savings. When applying for a home loan, having a deposit that you’ve saved is...

Read More

Genuine savings là gì?

  Đối với những bạn đang có dự định mua nhà lần đầu tiên và cần mượn tiền từ ngân hàng, Genuine Savings – hay còn được hiểu là...

Read More

What you know about LMI – Lenders Mortgage Insurance?

  Mortgage Insurance is necessary when purchasing a property if you have less than 20% deposit or insufficient equity in an existing property. Lenders Mortgage Insurance (LMI) is one...

Read More

Những gì bạn cần biết về LMI – Bảo hiểm trả cho người cho vay

  LMI (Lender Mortgage Insurance) là gì? LMI là một loại bảo hiểm bạn cần phải chi trả, nếu bạn có số tiền đặt cọc ít hơn 20% giá...

Read More
Copying content on trusted finance website is a serious violation of the law, please be aware